♦️برخی مخالفان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، به مغالطات مشهوری متوسل می شوند که در علم منطق شناخته شده است. ذیلا به برخی از آنها اشاره و با موضوع طرح تطبیق می دهیم:

۱- مغالطه تحریف Distorting

?تعریف= برای به کرسی نشاندن هدف خود، هدف طرف مقابل را تحریف می کنند و این هدف تحریف شده را مسلم، مفروض و ثابت جلوه می دهند و بعد خود به آن حمله می کنند.

?تطبیق با طرح = اگر آزمون وکالت را حذف کنیم و به هر لیسانس حقوقی یک پروانه وکالت بدهیم، هرج و مرج می شود و مردم ضرر می کنند!

☑️نکته= کمپین مخالف حذف آزمون است. سهولت معیار پذیرش در طرح هم بدلیل تطبیق با نظام درجه بندی پیشنهادی (وکیل پایه سه) و تاکید بر مدل یادگیری در عمل است.

۲- مغالطه بار ارزشی کلمات Loaded words

?تعریف= به جای استدلال، به عبارات و کلماتی متوسل می شوند که بار ارزشی بالایی دارند و این عبارات را برای مقابله با نقدها سپر می کنند.

?تطبیق با طرح= مخالفان به این استدلال متوسل می شوند که این حرفه، حرفه مقدسی است، هم شان قاضی است، بال دیگر تحقق عدالت است و با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد.

☑️نکته= همه اینها درست، ولی این توصیفات اتفاقا نه تنها مانع که باید دلیل تحول در نظام پذیرش و آموزش به نفع مردم باشد.

۳- مغالطه مسموم کردن چاه (Poisoning the well )

?تعریف= این مغالطه در جایی است که کسی صفت مذمومی را به مخالفان مدعای خود نسبت دهد، به طوری که اگر کسی اعتراض کند، گویا خود را مصداقی از مصادیق آن صفت مذموم دانسته است. این کار از آن جهت مغالطه است که به جای ارائه دلیل برای اثبات حرف خود، به تحقیر مخالفان تمسک شده است.

?تطبیق با طرح= بارها دیده شده برخی از مخالفان، کسانی که موافق و حامی این طرح هستند را عده ای بیسواد، تن پرور، راحت طلب و مردود آزمون وکالت و یا دشمن نهاد صنفی کانون های وکلای دادگستری دانستند.

۴- مغالطه تله گذاری (Trapping)

?تعریف= نقطه مقابل مغالطه مسموم کردن چاه است. چون در این مغالطه صفت مثبت و ممدوحی مثل یک تله، به موافقان مدعای مغالطه کننده نسبت داده می شود تا به این ترتیب، مخاطب برای اینکه خود را مشمول آن صفت معرفی کند، آن مدعا را بپذیرد. ( مثلا با عبارت از شما بعید است که اینگونه هستید و …)

?تطبیق با طرح= هیچ حقوقدان و استادی از این طرح حمایت نمی کند. کسی که اهل سواد حقوقی باشد، مطالعه می کند و در آزمون شرکت می کند و دنبال این کمپین نیست.

۵- مغالطه علت جعلی False cause

?تعریف= در دو شکل مطرح می شود ، شکل اول چیزی به عنوان علت بیان می شود که واقعا علت نیست و شکل دوم بخشی از علت به عنوان کل علت قلمداد می شود.

?تطبیق با طرح= دلیل تورم دانش آموختگان پشت آزمون وکالت، پذیرش بی حساب و کتاب و بی ضابطه دانشجوی رشته حقوق است. در هر ده کوره ای یک دانشکده حقوق تاسیس شده و بدون کنکور دانشجو جذب می کنند.

☑️نکته= این در حالی است که بر فرض این موضوع را بپذیریم، این فقط بخشی از دلیل وضعیت موجود می تواند باشد و دلایلی دیگری نیز وجود دارد. مضافا آنکه چه اینگونه باشد یا نباشد، در هر صورت باید نظام پذیرش و آموزش وکالت اصلاح شود.

۶- مغالطه ذات و صفت (کنه و وجه) Misplaced concreteness

?تعریف= از آنجا که این مغالطه معمولا در قالب پدیده “الف چیزی جز صفت ب نیست،” بیان می شود، معمولا در کتب منطقی از آن با نام مغالطه “هیچ چیز نیست جز” Nothing but یاد شده است. یعنی یکی از اوصاف را مساوی با کل می گیرند.

?تطبیق با طرح= قبولی در آزمون فعلی وکالت مساوی ست با داشتن سواد حقوقی و مهارت های لازم برای وکالت !

☑️نکته= این در حالی ست که وکالت به مهارت های متعددی مانند، ادبیات، قدرت استدلال، فن بیان، لایحه نویسی، هوش اجتماعی و ارتباطات و … نیاز دارد که هرگز در این آزمون سنجش نمی شود و در مسیر کارآموزی هم آموزش داده نمی شود. مضافا فهرست سنتی مواد آزمون فعلی هم منطبق بر نیازهای حقوقی جامعه نیاز به تحول دارد.

۷- مغالطه نقل قول ناقص Incomplete quotation

?تعریف = بخشی از نقل قول را می آورند و بعد آن را نقد می کنند در حالی که نقل قول کامل جای شبهه و انتقاد را از بین می برد.

?تطبیق با طرح= طراحان این طرح در مقدمه طرح آزمون تستی را تقبیح کردند، اما خودشان در طرح الزام کردند که آزمون تغییر پایه تستی برگزار شود.

☑نکته= در مقدمه ذکر شده که صرفا با یک آزمون تستی نمی توان وکیل کشف کرد، این به معنی آن نیست که اگر سازوکار تربیت کارآموز منطقی شد در یک مرحله آن آزمون تستی برگزار نشود! چون آزمون تستی بطور مطلق تقبیح نشده بلکه اگر تنها فیلتر تشخیص شایستگی کارآموز باشد، اشکال دارد و باتوجه به سلیقه ای شدن آزمون تشریحی، آزمون تستی خیرالشرین است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی