?وكلاي حق طلب بخوانند!

امروز هفتم اسفند ماه روز وكيل مدافع است. من اين روز را به همه وكلاي شريف و حق طلب سرزمينم تبريك عرض مي كنم و آرزو مي كنم كه حيثيت حرفه وكالت بيش از پيش در اين كشور ارتقاء يابد. دستگاه قضا و قضات محترم ارج و قرب بيشتري براي اين عزيزان قائل شوند و خود دوستان وكيل نيز تلاش كنند كه شرافت حرفه وكالت را با حق طلبي، دفاع از مظلوم و رقابت سالم در كار خود ثابت كنند. از روزي كه كمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت آغاز بكار كرد، برخي از دوستان وكيل نگراني خودشان را به بنده منتقل كرده اند و من به اين دوستان اطمينان خاطر دادم كه اين كمپين نه تنها هرگز خدشه اي به حيثيت حرفه اي وكالت وارد نمي كند كه اتفاقا در راستاي اعتلاي اين حرفه مي كوشد. عده اي تلاش كردند كه حاميان اين كمپين را در برابر قشر وكلا قرار دهند اما حقيقت آن است كه اين كمپين با هيچ وكيلي سر نزاع و تقابل ندارد بلكه روي سخن خود را افرادي قرار داده است كه از انحصار و معيار محدوديت ظرفيت براي حرفه وكالت دفاع مي كنند. دوقطبي وكيل و غير وكيل را كساني ايجاد كرده اند كه از آتش اين اختلاف ارتزاق مي كنند در حالي كه حاميان اين كمپين اعم از نماينده، مسوول، وكيل، قاضي و استاد دانشگاه تا دانشجو و فارغ التحصيل حقوق همه و همه مخالف انحصار و معيار غيرعادلانه و غيرقانوني محدوديت ظرفيت براي پذيرش در حرفه وكالت هستند و معتقدند معيار اصلي بايد شرط صلاحيت علمي و مهارت هاي مورد نياز براي حرفه وكالت باشد. متاسفانه روايت هاي غيرمعتبري را از اين كمپين در سطح جامعه نشر دادند و اعضاء آن را بيسواد و راحت طلب ناميدند و به دروغ نقل كردند كه اين عده به دنبال حذف آزمون هستند. به نام دادفر و عاليجناب و غيره مطلب نوشتند، هدف محوري كمپين را تحريف كردند و بر پايه اين تحريف آن را تخريب كرده و بعضا به سخره گرفته و مطالب دروغي را هم به من نسبت دادند. البته من از همه اين عزيزان تشكر مي كنم چرا كه به لطف اين مخالفت هاي حتي ناجوانمردانه صداي اين كمپين را به اقصي نقاط ايران و همه افراد جامعه حقوقي رساندند و حالا اين اجتماع حق طلب كه بنده عضو كوچكي از آن هستم درخت تناوري شده است كه همه جا ريشه دوانده و نداي عدالتخواهي آن حصارهاي بلندي را درنورديده و دور نيست آن روز كه در اثر صبر نوبت ظفر آيد. به لطف حي متعال و مشاركت و حمايت دوستان عزيزتر از جان!….
هفتم اسفندماه۹۵ – حسين قربانزاده

كانال اطلاع رساني كمپين حذف ظرفيت از وكالت
@freevekalat

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی