پاسخ قاطع استاد پژویان به کنعانی در برنامه مناظره شبکه یک سیما جمعه هشتم بهمن ماه

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی