نظر پورمختار درباره وکالت

نظر عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره ضرروت تغییر در نظام فعلی پذیرش کارآموز وکالت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعیاشتراک...
بازتاب کمپین در برنامه غیر محرمانه

بازتاب کمپین در برنامه غیر محرمانه

بازتاب #کمپین_حذف_محدودیت_ظرفیت_وکالت در برنامه غیر محرمانه شبکه دو با حضور دکتر قربانزاده مدیرمسئول و سردبیر روزنامه همشهری اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعیاشتراک...