حمایت از كمپين حذف ظرفيت از وكالت

برای حمایت از کمپین حذف ظرفیت از معیار وکالت فرم زیر را تکمیل کنید

كمپين حذف ظرفيت از معيارهاي كانون وكلا، فقط با همراهي جامعه حقوقي كشور امكان پذير است.
لطفا در صورتي كه با مفاد منشور كمپين موافق هستيد، اين فرم را تكميل كنيد و با اشتراك گذاري آن با همكاران و هم دانشگاهيان تان در جامعه حقوقي كشور، به پيشرفت اين كمپين كمك كنيد.

تعداد افرادی که از کمپین حمایت کرده اند

998